MAY HAN MANG NHUA MAY HAN BAT HDPE MAY HAN DUN MAY HAN NHUA CAM TAY

MAY HAN MANG NHUA

Máy hàn màng nhựa chống thấm dột TPO, EVA, PVC, PP... Máy hàn bạt quảng cáo, hàn bạt Hiflex, hàn bạt phủ mui xe tải, hàn bạt che mưa nắng.

Dao Tạo Rãnh Hàn Sàn Nhựa

Dao tạo rãnh hàn sàn nhá»±a PVC, WINYL.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dụng cụ để thi công hàn sàn nhá»±a PVC, sàn nhá»±a Winyl, sàn nhá»±a thể thao ....: dao bào dây hàn(dao sủi roong hàn), dao cắt dây hàn, dao móc dây hàn, dao tạo rãnh hàn sàn nhá»±a, dụng cụ tạo rãnh sàn nhá»±a đẩy tay, máy tạo rãnh sàn nhá»±a, con lăn sàn nhá»±a, .v.v... 

 
 
 

 

Dao tạo rãnh hàn sàn nhá»±a PVC, WINYL Dao tạo rãnh hàn sàn nhá»±a PVC, WINYL Dao tạo rãnh hàn sàn nhá»±a PVC, WINYL

 

Sản phẩm cùng loại :